Kępa Bazarowa – rezerwat przyrody, który jest idealnym miejscem, aby zobaczyć i na chwilę zatrzymać się przy pięknym widoku panoramy Torunia.  Nazwa pochodzi prawdopodobnie od faktu, iż w tym miejscu zatrzymywali się w średniowieczu kupcy.  Jest to idealne miejsce do spacerów.  W tym miejscu także w 1411 roku toczono „rokowania  pokojowe między Polską, Litwą, a Zakonem Krzyżackim zakończone zawarciem Pierwszego Pokoju Toruńskiego 1 lutego 1411 roku”. Upamiętnia ten fakt kamień jaki znajdziecie w tym miejscu.

Taki widok zobaczycie:

Kępa Bazarowa - a nature reserve that is an ideal place to see and stop for a moment with a beautiful panorama view of Toruń. The name probably comes from the fact that merchants stayed here in the Middle Ages. It is an ideal place for walks. In this place also in 1411 "peace negotiations took place between Poland, Lithuania and the Teutonic Order ended with the conclusion of the First Peace of Toruń on February 1, 1411". The stone you find in this place commemorates this fact.

You will see such a view:

panorama Torunia nocą

Bazylika katedralna Świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Toruniu (wizytówka Torunia, gruba wieża, ul. Żeglarska) – Jeden z trzech kościołów, które obowiązkowo trzeba zobaczyć.  W kościele znajduje się między innymi: chrzcielnica, w której ochrzczono Mikołaja Kopernika, rysunek wskazujący, że w tym właśnie miejscu pochowano serce króla Jana Olbrachta zmarłego w Toruniu w 1501 roku czy niezwykłe malowidło Sądu Ostatecznego.  Skarbem jest również potężny dzwon Tuba Dei (Trąba Boża) ważący 7 ton. Dzwoni  on przez stulecia tylko w najważniejszych wydarzeniach.  Wchodząc na wieżę katedry możecie zobaczyć ten niesamowity dzwon, jak również zobaczyć Toruń z wieży widokowej.

 
Cathedral Basilica of Saints John the Baptist and John the Evangelist in Toruń - One of the three churches that must see. The church has a baptismal font in which Nicolaus Copernicus was baptized, a drawing showing that the heart of King Jan Olbracht who died in Toruń in 1501 was buried here, as well as the remarkable painting of the Last Judgment. The treasure is also the powerful Tuba Dei bell weighing 7 tons. It has been calling for centuries only for major events. Entering the cathedral tower you can see this amazing bell as well as see Toruń from the observation tower.

Katedra św. Janów w Toruniu

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny(ul. Marii Panny) – niesamowite malowidła ścienne, witraże, przepiękny ołtarz,  mauzoleum królewny Anny Wazówny czy też bogato rzeźbione siedziska to główne elementy składające się na niesamowity klimat i nastrój świątyni.

Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary (ul. Marii Panny) - amazing wall paintings, stained glass windows, beautiful altar, mausoleum of Princess Anna Wazówna or richly carved seats are the main elements that make up the amazing atmosphere and mood of the temple.

Kościół Marii Panny w Toruniu

Kościół św. Jakuba(Rynek Nowomiejski)- zaliczany do najcenniejszych i najciekawszych osiągnięć architektonicznych średniowiecza. Warto tu zobaczyć: wielki gotycki krzyż - Drzewo Życia z końca XIV wieku,  figurę Matki Boskiej z początku XVI wieku, późnogotycki obraz - Pasję Toruńską - 22 sceny przebiegu Pasji Chrystusowej oraz bogato rzeźbione organy z 1611 roku.

Muzeum Diecezjalne w Toruniu (ul. Żeglarska 7) – Muzeum, do którego warto zajść, tym bardziej, że zwiedzanie jest darmowe na dzień dzisiejszy. Zobaczycie tu ciekawą kamienicę, liczne rzeźby i obrazy, Monstrancje, wyroby złotnicze, kielichy mszalne i liczne dzieła sakralne.  

http://www.muzeumdiecezjalne.torun.pl/kontakt/

I) Ruiny Zamku Krzyżackiego  (ul. Przedzamcze 3) – warto pospacerować po ruinach i zobaczyć pozostałości budowli z XIII wieku. Jeżeli zdecydujecie się zobaczyć więcej to kupując bilet zobaczycie podziemia, więcej murów i gdanisko.

Areszt Śledczy Toruń tzw. "Okrąglak" (ul.Piekary 53) - więzienie w kształcie rotundy w samym centrum miasta. Wybudowany w połowie XIX wieku nadal spełnia swoje funkcje. Jest w nim osadzonych około 150 osób. Jest również miejscem, które pojawia się w filmach: "Jeszcze nie wieczór" (zobacz za darmo film - kliknij) , "Panoptikon".

Cosmopolis - fontanna multimedialna (

f t g

JoomBall - Cookies