Bazylika katedralna Świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Toruniu (wizytówka Torunia, gruba wieża, ul. Żeglarska) – Jeden z trzech kościołów, które obowiązkowo trzeba zobaczyć.  W kościele znajduje się między innymi: chrzcielnica, w której ochrzczono Mikołaja Kopernika, rysunek wskazujący, że w tym właśnie miejscu pochowano serce króla Jana Olbrachta zmarłego w Toruniu w 1501 roku czy niezwykłe malowidło Sądu Ostatecznego.  Skarbem jest również potężny dzwon Tuba Dei (Trąba Boża) ważący 7 ton. Dzwoni  on przez stulecia tylko w najważniejszych wydarzeniach.  Wchodząc na wieżę katedry możecie zobaczyć ten niesamowity dzwon, jak również zobaczyć Toruń z wieży widokowej.

 
Cathedral Basilica of Saints John the Baptist and John the Evangelist in Toruń - One of the three churches that must see. The church has a baptismal font in which Nicolaus Copernicus was baptized, a drawing showing that the heart of King Jan Olbracht who died in Toruń in 1501 was buried here, as well as the remarkable painting of the Last Judgment. The treasure is also the powerful Tuba Dei bell weighing 7 tons. It has been calling for centuries only for major events. Entering the cathedral tower you can see this amazing bell as well as see Toruń from the observation tower.

Katedra św. Janów w Toruniu

 

Katedra świętych janów w Toruniu wewnątrz

 

Organy w latedrze w Toruniu

 

dzwon Tuba Dei w Toruniu

 

Katedra św. Janów od frontu

 

Krypta w Katedrze św Janów

 

Ołtarz główny w katedrze św. Janów

Przepiękne widoki z wieży na cztery strony świata!

Beautiful views from the tower on four sides of the world!

widok z Katedry św. Janów

 

Zegar Kastedralny w Toruniu

Chrzcielnica Katedralna, w której ochrzczono Mikołaja Kopernika

Sklepienie w Katedrze św. Janów

 

f t g

JoomBall - Cookies