Wielu studentów docenia możliwości jakie daje status studenta dopiero jako  absolwent. Student, do 26 roku życia, posiada wiele ulg w różnych obszarach życia. Studentowi przysługują ustawowe 51% zniżki na komunikację, wiele ulg i promocji w różnorodnych ofertach. Przykładem mogą być wyjścia do kina, teatru, na imprezy biletowane, zakup książek, tańsze ksero, tańszy udział w kursach i szkoleniach czy również zakup studenckiego trunku jakim jest piwo.

Student może również wyjechać na wycieczki dofinansowane z uczelni, jak również wziąć udział w programach wymiany międzynarodowej. Kreatywni i przedsiębiorczy studenci jeżeli chcą mogą skorzystać oferty Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości i założyć firmę na preferencyjnych warunkach w odniesieniu do tradycyjnie prowadzonej działalności gospodarczej. Podsumowując:

1) Korzystajcie ze zniżek studenckich

2) Skorzystajcie z wyjazdów zagranicznych typu Erasmus
 
3) Szukajcie możliwości odbycia staży finansowanych z projektów unijnych jakie prowadzi uczelnia - poza wypłatą stypendium stażowego często pokrywane są koszty utrzymania i dojazdów
 
4) W ramach projektów unijnych uczelnia daje możliwość wzięcia udziału w licznych bezpłatnych szkoleniach
 
5) zdobywajcie doświadczenie w wymarzonych firmach
 
6) pracując, do 26 roku życia,  jesteście zwolnieni z podatku dochodowego i większości składek ZUS.
 
Nie marnujcie więc czasu :)
f t g

JoomBall - Cookies