Akademik - dom studencki, prowadzony przez uczelnię, gdzie studenci mogą starać się o zamieszkanie.

Bielany - dzielnica Torunia, gdzie znajdziecie akademiki nr 7,8,9,10,11, bibliotekę UMK, Rektorat, studium językowe, w-f'u, Biuro Karier i nie tylko.

Dziekan - najważniejsza osoba na każdym wydziale, najważniejsza po rektorze.

Dni Kariery - ciekawe wydarzenie organizowane zawsze w marcu

Dziekanat - miejsce kontaktu studenta z uczelnią.

Dziekanka - inaczej urlop dziekański.

ECTS - European Credit Transfer System - system transferu punktów w ramach programów wyjazdów zagranicznych np. Erasmus. - ułatwienie wymiany międzynarodowej.

Immatrykulacja - uroczystość przyjęcia nowych studentów.

Juwenalia - święto studentów odbywające się w maju.

Kolokwium - sprawdzian, który dopuszcza do egzaminu.

Koło naukowe - dodatkowe nieobowiązkowe zajęcia dla pasjonatów różnych dziedzin.

Kujownia - wyznaczone miejsce w akademiku, gdzie studenci mogą pouczyć się w spokoju.

Lektorat - miejsce nauki języków obcych przez studentów mieszczący się w Rektoracie UMK.

Otrzęsiny - imprezy integracyjne zwykle studentów pierwszego roku.

Rektor - najważniejsza osoba na każdej uczelni.

Rektorat - Administracja Uniwersytetu, siedziba Rektora i Prorektorów

Repeta - płatne powtarzanie roku.

Rok akademicki - rok nauki, składający się z dwóch semestrów.

Samorząd Studencki - organizacja studencka, która działa zarówno na poszczególnych wydziałach, jak i na uczelni.

Sesja - intensywny okres zaliczeń - czyli kolokwia i egzaminy.

Starosta - reprezentant grupy studentów.

Student - uczeń uczelni wyższej.

Stypendium - forma wsparcia studenta np. socjalne lub za osiągnięcia np. rektorskie.

Telewizornia - miejsce w akademiku, gdzie studenci wspólnie mogą obejrzeć TV.

Warunek - dodatkowe zaliczenie przedmiotu

f t g

JoomBall - Cookies